top of page
отпечатък

Отговорен за съдържанието на тази страница:

Асоциация Breed Love (NPO)

Преслав 13 ул

2139 Мусачево

представлявано от Стиляна Герова

 

Таня Райзингер

Блуменщрасе 12-ти

93195 Wolfsegg

 

Стефани Брунс

ул. Швартенполер 14

49835 заплати

 

breedlovebulgaria@web.de

 

Опровержение

 

Отговорност за съдържанието
Съдържанието на нашите страници е създадено с голямо внимание. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието.


Като доставчик на услуги, ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общия закон в съответствие с раздел 6, параграф 1 MDStV и раздел 8, параграф 1 TDG. Доставчиците на услуги обаче не са задължени да наблюдават предаваната или съхранявана от тях информация на трети страни или да разследват обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който разберем за конкретно законово нарушение. Веднага щом разберем за подобни законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки
Нашето съдържание съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трета страна. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения в момента, в който бяха свързани. Не е открито незаконно съдържание към момента на създаване на връзката. Постоянното следене на съдържанието на свързаните страници обаче е неразумно без конкретни доказателства за нарушение на закона. Ако разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

Авторско право
Операторите на страниците се стремят винаги да спазват авторските права на други или да се връщат към самостоятелно създадени и безлицензионни произведения.
Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от оператора на уебсайта, са предмет на немското законодателство за авторското право. Приносите на трети страни са маркирани като такива. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на закона за авторското право изисква писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтегляния и копия на този уебсайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба

bottom of page